За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Към ползотворно сътрудничество за устойчиво развитие
2015-11-09 20:03:56 cri

Реч на срещата на ООН за устойчивото развитие

Ню Йорк, 26 септември 2015 година

Господа съпредседатели,

Уважаеми колеги,

Изключително радостен съм, че имам възможност да участвам в днешната среща. С наближаването на 70-та годишнината от създаването на ООН, това е значима и навременна възможност за световните лидери да се съберат в Ню Йорк и начертаят курса за бъдещото развитие.

Развитието е свързано с надеждите и оцеляването на хората от всички страни, израз е на тяхното достойнство и права. В такъв контекст преди 15 години ние установихме Целите на хилядолетното развитие, за да подобрим живота на стотици милиони хора.

През изминалите години ние станахме свидетели на продължителен растеж на глобалната икономика, но понесохме и сериозен удар от международната финансова криза. Наблюдавахме бързото издигане на развиващите се страни и реалностите от дисбаланса между Юга и Севера. И макар обнадеждени от това, че над 1,1 милиарда души се избавиха от бедността, оставаме дълбоко загрижени за онези повече от 800 милиона, които ежедневно си лягат гладни.

Мирът и развитието продължават да са доминиращи теми в световен план. И няма друго фундаментално решение за адекватното справяне с различните глобални предизвикателства, включително последната бежанска криза в Европа, от стремежа към мир и развитие. Изправени пред множество предизвикателства и трудности, ние трябва да отделяме голямо внимание на развитието, тъй като само чрез него можем да изкореним източниците на конфликти, да защитим основните права на хората и отговорим на надеждите на нашите граждани за по-добро бъдеще.

Господа съпредседатели,

Уважаеми колеги,

Програмата за развитие след 2015 година, която бе приета от тази среща, обрисува нова перспектива за глобалното развитие и предоставя нови шансове за международното развитие и сътрудничество. Тя трябва да послужи като нова отправна точка, от която заедно да вървим към изграждането на справедливо, отворено, всеобхватно и базирано на иновациите развитие, както и да работим за общото развитие на всички страни.

- Трябва да осигурим справедливо развитие. Всички страни трябва да имат равни права да участват, допринасят и се възползват от глобалното развитие. То не бива да бъде привилегия само за една или малък брой държави, а останалите данямат достъп до него. Страните може да се различават по способностите си за развитие и прогреса към постигането на неговите цели, но те имат общи задачи и споделена, макар и диференцирана отговорност. Важно е да се подобри глобалното икономическо управление, да се повиши представителността и гласа на развиващите се страни и да се дадат на всички държави равни права да участват в изработването на международните правила.

- Трябва да осигурим отворено развитие, така че всички страни да се възползват от резултатите му. Във времената на икономическа глобализация всички страни трябва да отворят широко вратите си и позволят по-свободното и безпрепятствено движение на производствените фактори в глобален план. Важно е страните да се придържат към системата за многостранна търговия, да градят отворена икономика и споделят ползите чрез взаимни консултации и сътрудничество. Трябва да уважаваме избора си на пътища за развитие, да се учим от различния си опит и доведем заедно тези различни пътища до успех, давайки богатите плодове на развитието на всички хора.

- Трябва да осигурим всеобхватно развитие, за да направим неговата основа по-здрава. В крайна сметка развитието служи на хората. При изкореняването на бедността и подобряване стандарта на живот на хората, важно е да се придържаме към принципите на равенството и социалната справедливост, да направим така, че всеки да може да се възползва от възможностите и резултатите от развитието. Нужни са усилия за балансирано развитие на икономиката, обществото и околната среда, за постигането на хармония между човека и обществото, между човека и природата.

- Трябва да работим за основано на иновациите развитие, което да максимизира потенциала. Иновациите носят жизненост и енергия. Проблемите, възникнали в хода на развитието, могат да бъдат разрешени само чрез по-нататъшно развитие. Различните страни трябва да се стремят към освобождаване на потенциала за развитие чрез реформи и иновации, да създават нови създават нови двигатели за растеж и не престават да подобряват своята конкурентноспособност.

Господа съпредседатели,

Уважаеми колеги,

Програмата за развитие след 2015 година представлява амбициозен списък със задачи, с чието изпълнение се ангажираме. Затова призовавам международната общност да удвои общите усилия за реализиране на целите, залегнали в Програмата, както и да работи за сътрудничеството и взаимната полза.

Първо, трябва да изградим капацитет за развитие. В края на краищата развитието е работа на отделните страни. Има една китайска поговорка, която гласи: „Яж толкова, колкото може да побере стомаха ти и се обличай съобразно фигурата си". Следователно, всяка страна трябва да формулира своя собствена стратегия за развитие, съответстващата на силите й и отговаряща на националните й особености. Международната общност има задължение да помага на развиващите се страни да засилват техния капацитет и да им предоставя подкрепата и помощта, от която те имат нужда.

Второ, трябва да подобрим международната среда за развитието. Мирът и развитието вървят ръка за ръка. Държавите трябва заедно да защитават мира в света, да стимулират развитието чрез мир и мира чрез развитие. Развитието се нуждае от стабилна външна институционална среда, поради което стъпка по стъпка управлението на международните финансови институции трябва да бъде реформирано, а многостранните органи за развитие трябва да увеличат предоставянето на ресурси.

Трето, трябва да се оптимизира партньорството в името на развитието. Развитите страни трябва да уважават ангажиментите си и изпълняват задълженията си без забавяне. Поддържайки ролята на сътрудничеството между Юга и Севера като основен канал, международната общност трябва да работи за задълбочаване сътрудничеството между Юга и Юга, както и на тристранното сътрудничество, да насърчава по-активното участие на частния сектор и други органи в тези партньорства.

Четвърто, трябва да се подобрят механизмите за координация по въпросите на развитието. Страните трябва да засилят координацията на своите макроикономически политики, за да избегнат колкото е възможно негативните ефекти на „преливането". Регионалните организации трябва да ускорят интеграцията помежду си и повишат цялостната конкуретоспособност чрез допълване на предимствата си. ООН трябва да продължи да изпълнява своята ръководна роля.

Господа съпредседатели,

Уважаеми колеги,

През последните 30 години и особено след като Китай започна политика на реформи и отваряне към света, ние следваме път на развитие с китайска специфика – такъв, който бе избран съобразно преобладаващите национални условия. Благодарение на това, че помогнахме на 439 милиона души да се избавят от бедността, както и на забележителните успехи, които имаме в области като образованието, здравеопазването и благосъстоянието на жените, по ъсщество ние реализирахме нашите Цели за хилядолетното развитие. Развитието на Китай не само подобрява благосъстоянието на 1,3 милиардния китайски народ, но дава и голям принос за световната кауза.

Прези изминалите шест десетилетия Китай участва активно в международното сътрудничество. Предоставили сме на 166 страни и международни организации помощ за развитието ми на стойност от около 400 милиарда юана и изпратихме над 600 хиляди хуманитарни работници, от които 700 дадоха скъпоценния си живот, за да помагат за развитието на други страни.

Гледайки към бъдещето, Китай ще продължи да се придържа към етичния баланс между справедливостта и собствените си интереси, като поставя на първо място справедливостта. Ще работим заедно с другите държави за реализиране на Програмата за развитие след 2015 година и в тази връзка бих искал да обявя следното:

- Китай ще създаде фонд в подкрепа на сътрудничеството Юг-Юг, като първоначално ще предоставим 2 милиарда долара на развиващите се страни, за да изпълнят Програмата за развитие след 2015 година.

- Китай ще продължи да увеличава инвестициите в най-слабо развитите страни, като целта е те да достигнат 12 милиона долара до 2030 година.

- Китай ще опрости дълга по дължимите през 2015 г. и неизплатени междуправителствени безлихвени заеми за някои слабо развити страни, развиващи се страни без излаз на море и малки островни държави.

- Китай ще създаде Международния център за знания за развитието, за да улесни проучванията и обмена между страните относно теориите и практиката на развитието, които най-добре отговарят на техните национални условия.

- Китай ще инициира дискусия за създаването на глобална енергийна мрежа, за да се улеснят усилията за задоволяване на нуждите от енергия с чисти и екологични алтернативи.

Китай също така е готов и желае да работи с други страни за бързия прогрес в реализацията на инициативата „един пояс, един път", за това Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции и Новата банка за развитие на БРИКС да започнат да функционират по-скоро, и да допринесе за икономическия ръст на развиващите се страни и благополучието на техните народи.

Господа съпредседатели,

Уважаеми колеги,

Ние, народът на Китай, тържествено обещаваме да работим за реализацията на нашите антажименти по Плана за развитие след 2015 г., да работим като едно с целия свят и да се стремим към продължителен прогрес в глобалното развитие.

Благодаря ви за вниманието!

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China