За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Да изградим ново партньорство, основано на взаимноизгодно сътрудничество и създадем общност на споделеното бъдеще
2015-11-09 19:57:05 cri

 

Реч по време на общата дискусия на 70-та сесия на Общото събрание на ООН

Ню Йорк, 28 септември 2015 г.

Господин председател,

Уважаеми колеги,

Преди 70 години, след кръвопролитна борба, нашите предци извоюваха победа в световната война срещу фашизма, затваряйки една от най-мрачните страница в историята на човечеството. Това беше една трудно спечелена победа.

Поколението преди 70 години, с визия и далновидност тогавашното поколение създаде Организацията на обединените нации (ООН) – нещо, което не бе правено до този момент в историята. Тази универсална, най-представителна и авторитетна международна организация понесе надеждата на човечеството за ново бъдеще и даде началото на нова ера на сътрудничество.

Преди 70 години нашите предци обединиха мъдростта си и изработиха Устава на ООН, положил основите на съвременния международен ред и установил фундаменталните принципи в международните отношения. Това постижение имаше огромен ефект.

Господин председател,

Уважаеми колеги,

На 3 септември китайският народ, заедно с останалата част от човечеството, отбеляза тържествено 70-та годишнина от победата си във войната срещу японските агресори и световната война над фашизма. Като главно бойно поле на Изток по време на Втората световна война китайският народ даде над 35 милиона жертви, оказа съпротива срещу основни военни сили на японския милитаризъм. Той не само успя да спаси своята държава и нацията от поробване, но оказа също мощна подкрепа на силите, които се сражаваха с агресорите по фронтовете на Европа и в Тихия океан. Така китайският народ даде исторически принос за крайната победа.

Историята е огледало. Само ако извлича поуки от нея, светът ще съумее да избегне повтаряне на трагедиите. Трябва да гледаме на историята с почит и през призмата на човешката съвест. Миналото не може да бъде променяно, но бъдещето може да бъде създавано. Да помним миналото не означава да подклаждаме омраза, а да извличаме поуки от него. Поддържането на спомена за историята не означава и да бъдем обсебени от миналото, а целта е да създадем по-добро бъдеще и предадем щафетата на мира на следващите поколения.

Господин председател,

Уважаеми колеги,

През изминалите седем десетилетия ООН премина изпитанията на времето. Тя стана свидетел на усилията на всички страни да защитят мира, да работят за собственото си национално изграждане и сътрудничеството. Днес, достигнала нова отправна точка в историята, ООН трябва да обмисли централния въпрос за това как по-добре да съдейства за световния мир и развитие през 21-ви век.

Светът преминава през период на ускорена промяна на неговата структура. Лъчите на мира, развитието и прогреса ще бъдат достатъчно ярки, за да разпръснат облаците на войната, бедността и изостаналостта. Придвижването към многополюсен свят и възходът на нововъзникващите икономики и развиващите се страни са историческа тенденция, която не бива да бъде спъвана. Икономическата глобализация и напредъкът на информационната ера до голяма степен освободиха и съдействат за развитието на нови обществени производствени сили. Те създадоха безпрецедентни възможности за развитие, но и доведоха до нови заплаха и предизвикателства, пред които трябва да се изправим решително.

Стара китайска поговорка гласи: „Когато хората следват Пътят, светът е едно цяло". Мирът, развитието, равенството, справедливостта, демокрацията и свободата са общи ценности на цялото човечество и възвишени цели на ООН, но те са все още далеч от това да бъдат реализирани. Следователно, трябва да продължим да следваме целите и принципите в Устава на ООН, да полагаме усилия за изграждане на международни отношения от нов тип, в чиято основа е взаимноизгодното сътрудничество, да градим общност на споделено бъдеще за човечеството. За постигането на тази цел, трябва да насочим усилията си към следното:

Трябва да създадем партньорство, при което страните се отнасят една към друга като към равни, общуват чрез взаимни консултации и демонстрират взаимно разбирателство. Един от принципите в Устава на ООН е равноправието на суверенни държави. Съдбата на света трябва да бъде оформяна заедно от всички страни. Всички страни са равни. Големите, силните и богатите не трябва да оказват натиск върху малките, слабите и бедните. Принципът на суверенитета не се ограничава само до идеята, че териториалната цялост на държавите е ненакърнима, а се заключава също в това, че техните вътрешни дела не могат да бъдат обект на външна намеса. Той също означава, че различните страни имат право самостоятелно да избират социалните си системи и път за развитие. Практиката на различните страни за придвижване на социално-икономическото развитие и подобряване живота на хора трябва да бъде зачитана.

Трябва да се придържаме към многополюсността и се откажем от еднополюсността. Трябва да възприемем нова визия за търсене на обща полза и отхвърлим остарялата представа, че печалбата за една страна означава загба за друга. Консултациите са важна форма на демокрацията и трябва също така да станат важен метод за съвременното управление на международните дела. Трябва да разрешаваме споровете си чрез диалог и консултации. Трябва да създадем партньорство, както в световен, така и в регионален план, и възпримемем нов подход за отношенията между държавите, който се характеризира с диалог, а не с противопоставяне, с търсенето на партньорство, на не съюз. Големите държави трябва да следват принципите на избяване на конликти и конфронтация, на взаимно уважение и взъимноизгодно сътрдничество в отношенията помежду си. Те, също така трябва да се отнасят към по-малките държави като към разновправни и прилагат етичен подод към справедливостта и собствените си интереси, поставяйки справедливостта преди тези интереси.

Трябва да изградим структура за сигурност, основана на честността, справедливостта, общото участие и споделената полза. Във времената на икономическа глобализация сигурността на различите страни е взаимносвързана и всяка една от тя оказва влияние върху другите. Никоя страна не може да поддържа абсолютна сигрност със свои собствени сили, както и никоя не може да постигне стабилност, дестабилизирайки други държави. Законът на джунглата оставя слабите на милостта на силните, но това не е начинът, по който страните трябва да организират отношенията си. Онзи, който възприеме егоистичен подход на употребата на сила ще види, че единственото, което прави е да вдига камък, с който ще премаже собствените си крака.

Трябва да се откажем от манталитета на Студената война във всичките му форми и градим нова визия на обща, комплексна, основана на сътрудничеството и устойчива сигрност. за студена война под каквато и да е форма, да създадем нова идея за обща, комплексна и устойчива сигурност. Трябва да дадем възможност на ООН и Съветът за сигурност да играят централна роля при прекратяването на войни и за поддържане на мира, да възприемем двоен подход на търсене на мирни решения и задължаващи действия, както и да трансформираме враждебността в приятелство. Трябва да работим за напредъка на международното сътрудничество в областите и на икономката, и на обществото, да използваме цялостен подход към традиционните и нетрадиционни заплахи за сигурността, както и за предотвратяване на конфликти.

Трябва да съдействаме за открито, иновативно и приобщаващо развитие, от което всички имат полза. Международната финансова криза от 2008 г. ни показа, че ако позволим на капитала да търси сляпо печалби, това доведе до хаос, както и че глобалният просперитет ме може да бъде изграден единствено на нестабилните основи на един пазар без морални задръжки. Пропастта между богати и бедни е и несправедлива, и неустойчива. Важно е да използваме „невидимите" и „видимите" ръце, за да създадем органично единство между пазарните сили и ролята на държавата, така че да постигнем справедливост и ефективност.

Развитието има значение само, когато е приобщаващо и устойчиво. За осъществяването на такова развитие са необходими откритост, взаимопомощ и взаимноизгодно сътрудничество. В момента близо 800 милиона души по света живеят в крайна бедност, около 6 милиона деца умират всяка година преди да навършат пет, и близо 60 милиона не могат да получат образование. Приключилата току-що среща на ООН за устойчивото развитие прие Програма за развитие след 2015 г. Ние трябва да претворим ангажиментите си в реални действия и работим заедно за това всеки да е свободен от нужди, да има достъп до развитие и достоен живот.

- Трябва да засилим обменът между културите, за да насърчим хармонията, приобщаването и толерантността. Светът е по-пъстър благодарение на своето културно многообразие. Многообразието поражда обмен, обменът създава интеграция, а интеграцията прави възможен напредъка.

При своето взаимодействие различните цивилизации трябва да приемат различията. Само чрез взаимно уважение, учене един от друг и хармонично съвместно съществуване светът може да поддържа своето многообразие и върви напред. Всеки социален модел представлява уникална визия и принос за своя народ и нито един от тези модели не стои по-горе от другите. Историята на човечеството представлява процес на активен обмен, взаимодействия и интеграция между различните цивилизации. Трябва да уважаваме всички култури и се отнасяме един към друг като към равни. Трябва да черпим вдъхновение един от друг, за да придвижим креативното развитие човешката цивилизация.

- Трябва да изградим екосистема, която поставя при природата и зеленото развитие на първо място. Човечеството може да използва природата и дори да се опитва да я трансформира. Но в края на краища ние сме част от нея. Трябва да се грижим за природата, а не да се поставяме над нея. Трябва да съгласуваме индустриалното развитие с природата и се стремим към хармония между човека и природата, за да постигнем устойчиво развитие по целия свят и всестранно развитие на човечеството.

Изграждането на здрава екосистема е ключово за бъдещето на хората. Международната общност трябва да работи заедно за изграждането на такава екосистема. Трябва да уважаваме природата, да следваме нейните закономерности и я пазим. Трябва твърдо да вървим по пътя на зеленото, нисковъглеродното, възобновяемо и устойчиво развитие. Китай ще поеме своята отговорност и ще продължи да изпълнява своята част от общите усилия. Едновременно с това ние призоваваме развитите страни да изпълнят своите исторически отговорности, да уважават поетите от тях ангажименти за намаляване на емисиите от вредни газове и помогнат на развиващите се държави да облекчат и се справят с климатичните промени.

Господин председател,

Уважаеми колеги,

Над 1 милиард и 300 милиона китайци се борят за реализирането на мечтата за велико национално възраждане. Мечтата на китайския народ е тясно свързана с тези на народите от целия свят. Ние няма да можем да осъществим китайската мечта без мирна международна среда, без разбирането, подкрепата и помощта на другите народи. Реализирането на китайската мечта ще даде големи възможности на другите страни и ще допринесе за световния мир и развитие.

Китай ще продължи да участва в изграждането на световния мир. Ние сме поели ангажимент за мирно развитие и независимо от това какви промени в международната обстановка ще настъпят и независимо от това колко силни ще станем, Китай никога няма да се стреми към хегемония или експанзия, както и няма да създава сфери на влияние.

Китай ще продължи да допринася за развитието на света. Ние ще продължим да вървим по пътя на общото развитие, ще провеждаме стратегия за отваряне към света и взаимноизгодно сътрудничество. Готови сме да споделяме нашия опит и шансове с останалите страни и ги приветстваме да се присъединят към нас в пътешествието към общото развитие.

Китай ще продължи да поддържа международния ред. Ние ще продължим по пътя на развитието чрез сътрудничество. Китай бе първата страна, която подписа Устава на ООН и ще продължим да поддържаме международния ред и система, базирани на целите и принципите, залегнали в този устав. Китай ще продължи да стои заедно с останалите развиващи се страни и подкрепяме категорично увеличаването на тяхната представителност и глас – особено на африканските страни – в управлението на международните дела. Гласът на Китай в ООН винаги ще принадлежи на развиващите се страни.

Във връзка с това бих искал да обявя решението на Китай да създаде 10-годишен Фонд за мир и развитие Китай-ООН с капитал от 1 милиард долара, който ще подкрепя работата на организацията, ще съдейства за многостранното сътрудничество, световния мир и развитие. Искам да посоча, че Китай ще участва в новия Механизъм на ООН за готовност за умиротворителни действия и реши първо да създаде полицейски войски за участие в този механизъм и ще поеме инициативата за създаването на постоянен мироопазващ полицейски корпус и мироопазващ резерв от 8000 души. Искам също да обявя, че през следващите 5 години Китай ще осигури безвъзмездна военна помощ на Африканската лига на стойност 100 милиона долара в подкрепа на изграждането на африкански сили за бързо реагиране и за подобряваме на капацитета им за реакция при кризи.

Господин председател,

Уважаеми колеги,

ООН влиза в ново десетилетие, затова нека се обединим по-тясно и създадем ново партньорство, основано на взаимноизгодното сътрудничество и общността на споделеното бъдеще. Нека визията за свят, свободен от войни и радващ се на дълготраен мир покълне в нашите сърца. Нека стремежът към развитие, честност и справедливост се разпространят по целия свят!

Благодаря за вниманието.

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China