За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Да съдействаме за всестранното развитие на жените и изградим по-добър свят за всички
2015-11-09 19:47:26 cri

Реч на Срещата на световните лидери по въпросите на равенството на половете и овластяването на жените

Ню Йорк, 27 септември 2015 година

Уважаеми господин генерален секретар Бан Ки Мун,

Уважаема госпожо изпълнителен директор Фумзиле Мламбо-Нгкука,

Уважаеми колеги,

Дами и господа,

Приятели,

По повод 70-та годишнина от създаването на ООН и 20-годишнината от провеждането на Световната конференция за жените в Пекин, изключително важно беше да свикаме тази среща на световните лидери, за да потвърдим нашия ангажимент към равенството на половете и развитието на жените, и очертаем планове за по-добро бъдеще.

Жените са създателки на материални и духовни блага, и представляват важна сила за придвижването на социалното развитие и прогрес. Без жени не може да бъде продължена нито човешката раса, нито човешкото общество.

Усилията за постигане на равноправие между жени и мъже са велика кауза. Историята показва, че без освобождаването и напредъка на жените не биха били възможни освобождаването и напредъка на цялото човечество. За да се осъществи възвишения идеал за равноправие между половете ние преминахме през изключително труден процес. От публикуването на първата Декларация за правата на жените преди повече от два века до честването на Международния ден на жената на 8 март, от създаването на Комисията на ООН за статута на жените до приемането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените, всяка стъпка, съдействаща за равенството на жените бе огромен напредък в прогреса на човешката цивилизация.

Преди 20 години Четвъртата световна конференция за жените в Пекин одобри Пекинската декларация и Програма за действие, които поставиха стратегически цели и политически рамки за напредъка на равенството между половете и осигуряване правата на жените. Днес духът на Световната конференция за жените в Пекин стана катализатор за позитивни промени в целия свят. Бяха предприети редица мерки за съдействие развитието на жените. Подобряват се непрекъснато и социалния контекст за качеството на живот на жените, а развитието се подобрява. В това отношение трябва да бъде оценена огромната работа, която върши Програмата на ООН за жените.

Благодарение на непрекъснати усилия през годините, това, което някога бяха само мечти, сега започна да се превръща в реалност – 143 страни са въвели равенството на половете в законодателството си, премахвайки по този начин законовите пречки пред участието на жените в политическия и икономически живот. Днес съществува общ консенсус в света, че жените трябва да имат достъп до образование, работа и свобода за встъпване в брак.

Същевременно обаче в много части на света все още има неравнопоставеност, а съществува и неравенство между мъже и жени по отношение на техните права, възможности и достъп до ресурси. Пълното признание за потенциала, таланта и приноса на жените все още предстои да бъде постигнато. Сега в света има 800 милиона души, които живеят в бедност, като половината от тях са жени. Те са тези, които обикновено понасят най-тежките удари по време на войни и епидемии, които страдат най-много от тероризъм и насилие. И досега съществуват различни форми на дискриминация срещу жени, физическото насилие и нечовешкото отношение срещу тях продължават.

Всичко това показва, че пътят до постигането на равенство между половете е все още дълъг. И трябва да работим неуморно за разширяване на перспективите пред тази кауза.

Дами и господа,

Приятели,

В Програмата за развитие след 2015 г., която приехме, перспективата на половете присъства във всяка нейна част. Нека потвърдим отново духа на Световната конференция за жените в Пекин и не губим време, а работим за насърчаване на равенството между на половете и цялостното развитие на жените.

Първо, заедно със социалния и икономически прогрес трябва да се борим и за развитието на жените. Развитието не може да се реализира без жени и ползите, които то носи трябва да се споделят от всички, включително и жените. Трябва да изработим по-добри и цялостни стратегии за развитие, които отчитат особеностите на различните страни, различията между половете и специалните нужди на жените, и които стратегии имат за цел да гарантират за жените равен дял от плодовете на развитието. Политиките трябва да бъдат актуализирани така, че да стимулират потенциала на жените и увеличат тяхното участие в процеса на социално и икономическо развитие. Опитът на Китай показва, че по-високото нива на включеност на жените в социално-икономическото развитие помага за повишаването на техния статут, като в същото време съдейства за социалната производителност и икономическата жизненост.

Второ, трябва да защитаваме правата и интересите на жените. Правата и интересите на жените са основни човешки права. Те трябва да бъдат защитавани от закона и интегрирани в националните и социални правила и норми. Трябва да подкрепяме жените да изпълняват своята роля в обществото и икономиката, да подобряваме способностите на жените във взимането на решения, така че те да се превръщат в лидери в сферите на политиката, бизнеса и науката. Трябва да направим така, че жените да могат да се ползват от достатъчно основни медицински услуги и отделяме особено внимание на здравните нужди на жените от селата, с увреждания, на мигрантите, на жените на средна възраст и по-възрастните жени, и на жените от малцинствата. Трябва да осигурим достъпно и сигурно образование за всяко момиче, да насърчаваме професионалното образование на жените през целия им живот, за да им помогнем да се приспособят по-добре към промените в обществото и на пазара на труда.

Трето, да работим за създаването на хармонични и приобщаващи общества. И мъже и жени живеем в един свят. Общество с по-малко дискриминация и предразсъдъци срещу жените е често по-приобщаващо и динамично. Трябва да работим за премахването на всички форми на насилие срещу жени, включително домашното. Трябва да се фокусираме върху равенството на половете и се откажем от остарелия манталитет и обичаи, пречещи на развитието на жените. Оценявам инициативата на генералния секретар Бан Ки Мун „Той за Нея" и се надявам повече мъже да се включат в нея.

Четвърто, трябва да създадем международна среда, благоприятстваща развитието на жените. Жените и децата често страдат най-много, когато мирът и спокойствието са нарушени. Трябва твърдо да подкрепяме мира, развитието и основаното на общата полза сътрудничество, да ценим истински и браним мира, така че всички жени и деца да се радват на щастлив и спокоен живот.

Женските организации в различните страни трябва да засилят взаимодействието помежду си, за да подобрят приятелството, да се стремят към развитие и постигнат заедно напредък. Трябва да продължим международното сътрудничество, свързано с въпросите на жените, а развитите страни да засилят финансовата и технологична помощ за развиващите се, като така съдействат за намаляване на различите в развитието на жените от различните държави.

Дами и господа,

Приятели,

Китайският народ се стреми към щастлив живот и в този процес всяка китайска жена има възможност да изпъкне в живота и реализира мечтите си. Китай ще продължи да допринася повече за подобряване на равенството между половете като негова основна политика, да дава възможности на жените да изпълняват ролята си като „половината от небето" и ще ги подкрепя в реализирането техните собствени мечти и стремежи както в работата, така и в живота. Китайските жени, чрез своето развитие, също ще играят по-голяма роля в глобалното женско движение и ще допринасят повече за равенството между половете по света.

В подкрепа развитието на жените по света и работата на Програмата на ООН за жените, Китай ще предостави 10 милиона долара за реализиране на Пекинската декларация, Програмата за действие и съответните цели в Програмата за развитие след 2015 г. През следващите пет години Китай ще помогне на други развиващите се страни да осъществят 100 здравни програми за жени и деца, ще изпрати медицински специалисти да предоставят услуги и ще реализира 100 проекта „весели училища", които ще помогнат за образованието на бедни момичета и ще повишат процента на тези, които ходят на училище. Ще поканим също така 30 000 жени от развиващи се страни да участват в обучителни програми в Китай и ще осигурим професионално обучение на 10 хиляди в местните общности. При съответните фондове, съфинансирани от Китай и ООН, ще има специални програми за развитие на способностите на жени от развиващите се страни.

Дами и господа,

Приятели,

Нека работим заедно и ускорим създаването на един по-добър свят за жените и за всички нас.

Желая успех на срещата на световните лидери!

Благодаря за вниманието!

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China