За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Постоянният комитет на ОСНП отчете работата си за 2013 г.
2014-08-29 19:23:22 cri

Продължава втората редовна сесия на Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП). Вчера председателят Джан Дъдзян изнесе доклад за работата на Постоянния комитет във времето между двете сесии, основните акценти в който са следните.

Една от ключовите задачи на Постоянния комитет е била подготвянето на петгодишен план за законодателната дейност на парламента, в който се определят целите, задачите и изискванията пред депутатите. В същото време през изминалата година Постоянният комитет е разгледал 15 законопроекта и проекторешения, свързани със законодателни въпроси, 10 от които са били одобрени, ревизирани са били 21 закона и са били въведени в действие два.

Постоянният комитет е продължил да се занимава активно и с контролната си функция като е изслушал и обсъдил 15 доклада за работата на правителството, Върховния народен съд, Върховната народна прокуратура, негови членове са инспектирали прилагането на четири закона, осъществени са били три специални анкети и пет проучвания на наболели проблеми.

Постоянният комитет на ОСНП е разделил депутатите на 260 групи, на които е оказал подкрепа при събиране мнението на гражданите по различни въпроси. Освен това 1740 парламентаристи са взели участие в анкети и проучвания по специфични теми, 1700 дапутати пък са били на инспекционни обиколки из страната. Всеки член от Председателския съвет е бил помолен да поддържа пряк контакт с поне петима депутати. Увеличил се е и броя на представителите, които присъстват на заседанията на Постоянния комитет, като техният среден брой е бил 66. В законодателните програми и планове на парламента са били вкарани 51 теми и 169 препоръки, издигнати от неговите членове.

През 2013 г. са били приети редица важни закони в различни сфери. Така например Китай се сдоби с изцяло нов Закон за туризма, а промени бяха внесени в популярния в последните години Закон за защита правата и интересите на потребителите. Ревизирани са били общо 19 закона, които улесняват институционалната реформа и трансформицията във функциите на правителството, които бяха приети на миналогодишната парламентарна сесия. Друг ключов момент от работата на законодателите е бил премахването на системата за превъзпитание в трудови лагери, която бе широко критикувана от обществото в последните години. Бяха внесени и промени в политиката за семейно планиране, разширяващи кръга на китайските семейства, които могат да имат второ дете.

На заседание на Постоянния комитет на ОСНП е било взето и решение за установяването на нови два национални празника в Китай – отбелязващи победата в Антияпонската война и почитащ паметта на жертвите в Нанкинския холокост и всички китайци, убити от японските окупатори по време на войната от 30-те и 40-те години на миналия век.

В доклада за работата на Постоянния комитет на ОСНП се посочва също, че през изминалата година членовете му са затегнали контрола върху изпълнението на държавния бюджет и разходите на правителството. За първи път кабинетът е бил задължен да представи пред депутатите доклад за разгодите си в сферата на науката и технологиите, която се разглежда като ключова в следващия етап от китайските реформи и развитие. Освен това Постоянният комитет е обсъдил и 19 нови правилника на правителството и 32 решения на Върховния народен съд и Върховната народна прокуратура, чиято законосъобразност е била поставена под въпрос. За първи път от създаването на КНР парламентът е прегледал всички юридически интерпретации и други документи с подобен ефект, приети през годината.

В края на доклада си председателят на Постоянния комитет Джан Дъдзян начеляза и предстоящите за 2014 г. задачи. Най-важните от тях са ревизия на Закона за държавния бюджет, чиято цел ще бъде да подобри управлението на държавните средства и ограничи до минимум тяхното разхищение и неправомерна употреба. Очакват се също промени в Административно-процесуалния кодекс и Закона за административното правоприлагане, така че да се улеснят съдебните процедури, преразглеждането и където е необходимо отмяната на неправомерни или незаконни административни санкции. Депутатите ще се занимят и с изключително актуалните в момента Закон за опазване на околната среда и Закон за превенция и контрол на въздушното замърсяване. На вниманието им ще бъдат и промени в Закона за туризма и Закона за патентното право.

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China