<<Начало

Общокитайското събрание на народните представители е основната политическа система на Китай. То е върховният законодателен на Китай със специфични функции, определени от конституцията на страната. Тази година Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) отбелязва 60-та годишнина от своето създаване. През 60-те години ОСНП играе важна роля в политическия живот на страната. Следващото сравнение между цели да очертае най-общо основните приликите и разликите във функциите, структурата и начина на работа на ОСНП и Народното събрание на Република България.