За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Специално интервю с Иван Тодоров-Председател на Българския център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай
2013-06-19 19:07:04 cri

1. Според Вас има ли някакви разлики във формата или постигнатите резултати между форумите в Шанхай и Пловдив и какви са те?

Основната цел на форума в Шанхай през ноември 2012 г. беше да се представят възможностите за инвестиции в България. Участниците във форума в Шанхай бяха предимно китайски компании, които посетиха форума, за да се запознаят с възможностите за инвестиции в България. На форума в Пловдив вече имаше възможност да се установи двустранен контакт между компании от Китай и България, както и на участниците от Китай да се покаже в действителност обстановката за работа в България.

Целта и на двата форума бе да се предизвика двустранен интерес за развитие на икономическите отношения между български и китайски компании. Основният резултат е, че с реализиране на двата форума се постави начало на изграждане на мост на доверие, който е особено важен за развитие на двустранните икономически отношения между бизнеса в двете държави.

2. Научих от други медии, че на форума в Пловдив двете страни планират да обсъдят въпроса за преки полети между Китай и България. Форумът вече приключи, бихте ли ни разказали нещо повече за това? Подписа ли се споразумение? Има ли установени конкретни срокове между двете страни?

Участие във форума взе делегация от гр. Уънджоу, в която имаше представители на местното ръководство и представители на международно летище Уънджоу. Обсъдена беше идеята да се създаде работна група за обсъждане на възможността да се открие директна авиолиния Уънджоу – София. И двете страни заявихме, че такава линия е от взаимен интерес. Близо 1 000 000 души от района на Уънджоу пътуват до ЕС и за тази цел пътуват през Шанхай или Пекин. Изказано бе мнение от ръководството от гр. Уънджоу, че при наличие на директна линия голяма част от тези пътници ще я ползват и летище София може да стане трансферно летище за пътуващите китайски граждани към ЕС, което прави възможен този проект. За всяка една линия от основно значение е осигуреният поток от пътници. Планираме този проект да се доразвие, като се установят отношения с потенциалните авиокомпании от китайска и българска страна за провеждане на конструктивни бъдещи разговори по този въпрос.

3. Новото китайско правителство набляга на промените в начина на икономическото развитие на страната, на регулирането на икономическата структура и призовава китайските компании да инвестират в чужбина. Точно преди няколко дни, по време на първата си визита в Европа, китайският премиер Лъ Къцян изтъкна, че страната ще засили сътрудничеството си с ЕС. Според Вас, имайки предвид новата политика, какви са възможностите между двете страни за сътрудничество в областта на икономиката, туризма и енергетиката?

Новата външноикономическа политика на Китай позволява на български държавни и частни компании да реализират свои инвестиционни проекти в различни сфери на стопанския живот, намирайки своите бизнес партньори сред китайските икономически структури. Това дава възможност не само за коопериране и изграждане на съвместни производства, но и възможност за реализация на продукцията на пазарите в Европа и в Китай. Освен това новите възможности за отваряне на родния туристически пазар за китайските туристи биха имали многостранен положителен икономически ефект върху редица сектори от българската икономика, които пряко или косвено са свързани с туризма. Новосъздадените благоприятни условия за икономическо сътрудничество биха допринесли за разширяване и утвърждаване на вече установените добри търговско-икономически практики и традиции в отношенията между България и КНР.

4. Преди няколко дни приключиха българските парламентарни избори. Според Вас новото българско правителство ще продължи ли тясното сътрудничество и приятелство с Китай и защо?

Категорично съм убеден, че българското правителство ще продължи тясното сътрудничество и приятелство с Китай. Както знаете, Президентът на Р България г-н Росен Плевнелиев беше патрон на форума в Пловдив и се срещна на галавечерята с всички участници от Китай. Той заяви, че отношенията между Китай и България за него са от особена важност и силно ще подкрепя развитието на бъдещите взаимоотношения, както и реализирането на конкретни проекти.

5. Бихте ли ни разяснили конкретните функции на Вашия Център?

Българският център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай е организация с нестопанска цел, работеща от българска страна за развитие на инвестициите, търговския оборот, туризма и обмена на информация между физически, юридически и институционални лица от Китай и България.

Основните приоритети на центъра са следните:

• Направленията за работа се основават върху основните цели за развитие на отношенията между Китай и страните от Централна и Източна Европа, изложени на срещата на върха, състояла се на 26.04.2012 г. във Варшава, като конкретно се отнасят за отношенията между Китай и България.

• Да бъде изградена платформа за развитие на отношенията между Китай и България за реализация на стратегически проекти между страните, които да бъдат мост за бъдещо развитие.

• Да сътрудничи на българското правителство при осъществяване на поставените цели за сътрудничеството между България и Китай.

• Активно да участва при разработване на отделни проекти в направленията за развитие на отношенията между двете страни с цел да бъде намерен балансът в отношенията между партньорите във всеки конкретен проект.

• Развитие на важни сътрудничества, с които безспорно ще се повиши международната конкурентоспособност, както и ще се стимулира развитието на двете страни, включващи разнообразяване на търговския стокооборот, развитие на проекти в инфраструктурата, високите технологии и зелената икономика, активно провеждане на обмен в областта на науката и образоването, културата и др.

С активните си действия Българският център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай стимулира развитието на отношенията между Китай и България, като по този начин дава нова сила в развитието на бизнес отношенията между двете държави.

6. През последните години какво конкретно е направил Центърът за стимулирането на двустранни отношения с Китай? Какви бяха първоначалните цели на форума в Пловдив?

Основният фокус на форума в Пловдив Discover and Invest in Bulgaria беше насочен върху разширяването на контактите между българските и китайските компании, като по този начин се надявахме да стимулираме дейността им през следващите години. Водеща задача в тази посока е да се съдейства за реализиране на решенията от срещата на правителствените ръководители на Китай и на страните от Централна и Източна Европа през април 2012 г. във Варшава, като насърчаваме и стимулираме по-динамичното развитие на бизнес отношенията между двете страни. Центърът е естествен генератор на инициативи, които ще пораждат стимул между партньорите от двете страни да обсъждат и реализират конкретни проекти. Ние имаме за цел да подкрепяме китайските компании, които имат желание и интерес да инвестират в България, оценявайки, че по този начин намират своята врата към пазарите в Европа.

Приоритетни са инициативите за увеличаване и разнообразяване на стокообмена, развитие на инфраструктурата, високите технологии и зелената икономика, практическият обмен на добри практики в науката, културата и туризма. Всичко това безспорно ще повиши икономическия потенциал и конкурентоспособността на България и Китай и ще изгради мост от Китай към големия пазар на ЕС.

През ноември 2012 г. Центърът участва в организацията на форума „Инвестирай в България" в Шанхай, който доказа, че двете държави са готови да засилят взаимноизгодното си партньорство.

По време на форума в Шанхай бяха подписани споразумения за партньорство и икономически обмен между Центъра и градовете Шаосин и Дзинхуа. Делегация от 9 представители на бизнеса от Шаосин взе активно участие на форума в Пловдив и с тях започнахме обсъждане на потенциални бизнес проекти.

На 7 юни 2013 г. в София беше организирана първата образователна изложба в България на 23 висши учебни заведения от Шанхай със съдействието на Шанхайската образователна асоциация и на Генералното консулство на България в Шанхай.

7. Бихте ли ни разказали нещо повече за форума в Пловдив? Например какви са постиженията, колко китайски и български компании участваха в него, какви усилия положи Вашият Център за инициирането и организирането на форума?

Както знаете, главната инициатива за организацията на форума в Пловдив е на Българския център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай. Като съорганизатори на форума участие взеха МИЕТ, МВнР, Община Пловдив и Българската агенция за инвестиции. Голям принос в организацията има и Генералното консулство на Р България в Шанхай.

Във форума взеха участие 120 компании и институции от китайска страна и над 200 български компании. От лекторите на форума бяха представени възможностите за инвестиции в България, информация, която е от съществено значение за китайските компании. Презентирани бяха традиционни български продукти – вино, козметични продукти на основата на прословутото българско розово масло, млечни продукти, които събудиха голям интерес у китайските участници. Бяха обсъдени проектни възможности в секторите на селското стопанство, туризма, търговския обмен, възможности за създаване на икономическа зона, текстилен център и др. Имаме конкретно предложение от китайски инвеститори за създаване на икономическа зона, което изчакваме удобен момент официално да внесем за разглеждане от българското правителство.

8. Като председател на Центъра Вие сигурно имате много възможности за контакти с Китай. Какво мислите Вие за „Китайската мечта" на новия председател на страната Си Дзинпин? Според Вас каква трябва да е китайската мечта и какво трябва да се промени в бъдеще за чужденците като Вас, които работят за обмена с Китай?

Приемам „Китайската мечта" на председателя Си Дзинпин като една голяма цел и предизвикателство пред китайското общество, тъй като тя води до обновление и развитие на китайската нация в две основни направления – Китай да стане умерено богато общество до 2020 г. и напълно развита държава към 2049 г. Обявявайки тази цел, председателят Си привлече вниманието на китайския народ и международната общност с факта, че той поставя една програма не само пред своето управление, а на развитието на Китай в дългосрочен план. Една такава програма със сигурност има за цел да не се допуска поява на социално напрежение и може да бъде фактор за обединение на обществото. Богатото общество в една развита държава вярва на своето ръководство, а това посвоему може да бъде мечта за един ръководител. Тази идеология на пръв поглед е лесна за възприятие, но за нейното постигане е необходимо постоянство, воля и нужда за убеждение в правотата на действията от страна на държавното управление във вътрешен и международен план. За да бъде постигната „Китайската мечта" за хората в Китай, наистина е необходимо да се достигне истинска урбанизация и действително забогатяване на населението. От това има полза световното обществено развитие, защото, ако населението на Китай представлява около 18% от световното население, това означава, че богатото развито общество ще се увеличи с този процент. Именно затова е необходимо подобно послание като „Китайската мечта" да бъде прието като намерение за световен просперитет. Световният баланс има нужда от силен Китай, който следва политика на справедливост, честност, международно разбирателство и опазване на околната среда. Популяризирането на китайската култура и традиция ще допринесе до общото обогатяване на световното културно наследство.

За мен реализирането на „Китайската мечта" със сигурност ще доведе до подобряване на взаимовръзките между нашите две държави. Необходимо е с взаимни усилия да изградим мост на доверие в отношенията между китайския и българския бизнес и култура. Нашите два народа имат богата национална култура и традиции, но не се познаваме достатъчно взаимно. За народи с богати традиции е присъщо да изграждат отношения на взаимно уважение и доверие помежду си. Надявам се развитието на бъдещите отношения между Китай и България да се основават и развиват върху всеобщо уважение, равнопоставеност и взаимна икономическа полза.

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China