II. Политика
[Държавно и политическо устройство]

1. Държавно и политическо устройство

Държавен строй

Социалистическа държава, ръководена от работническата класа и основана на съюз на работниците и селяните.

Конституцията: в китайската Конституция залягат принципите за държавното и политическото устройство и за структурата и дейността на държавните органи, за основните права и задължения на гражданите, за националното знаме и химн, както и за други сфери на обществото. Конституцията е основата за изработване на другите закони. Всички закони и законоположения трябва да съответстват на залегналите в Конституцията принципи.

При основаването на Китайската народна република, „Общата програма на Китайския народен политически консултативен съвет" играе ролята на временната Конституция. Програмата е приета на първата сесия на първия Китайски народен политически консултативен съвет и е публикувана на 29-ти септември 1949 година. тя играе ролята на временна Конституция преди публикуването на официалната Конституция на Китайската народна република през 1954г.

На първи октомври 1949 година е основана Китайската народна република. От тогава насам,през 1954, 1975, 1978 и 1982 година, са изработени и публикувани четири Конституции на Китайската народна република.

Действащата Конституция на Китайската народна република е приета на 4-ти декември 1982 година, на 5-тата сесия на 5-то Общокитайско събрание на народните представители. В нея се залягат основните принципи на публикуваната през 1954 година конституция и се обобщава опита от развитието на китайския социализъм. Действащата Конституция съответства на делото за модернизацията на социалистическа държава Китай. В нея са определени политическата и икономическата система на Китай, правата и задълженията на гражданите и други. В нея е записано, че всички националности и всички организации трябва да действат съгласно Конституцията. Всички организации и личности, са равни пред Конституцията.

Действащата конституция се състои от 5 части: увод, общата програма, права и задължения на гражданите, държавно устройство, национално знаме, герб и столица. Тя съдържа 138 члена. От публикуването й до сега, за да бъде усъвършенствена, са направени четири поправки.

Общокитайското събрание на народните представители /ОСНП/

Общокитайското събрание на народните представители е основата на политическото устройство на Китай. За разлика от парламентите на западните страни, ОСНП е определено от Конституцията Върховен орган на властта. Всяко лице над 18-годишна възраст, има право да избира и да бъде избрано за народен представител. В Китай, представителите на Народните събрания на околията и общината, се избират пряко, а по-високо стоящите – се избират индиректно. ОСНП се състои от представители от провинциите, автономните райони, градовете с централно подчинение и армията. Мандатът на народните представители е 5 години. Всяка година се провежда по едно пленарно заседание на ОСНП.

На годишната сесия на ОСНП, народните представители изслушват доклад за дейността на правителството и други важни документи, разглеждат ги, и гласуват резолюции по тях. Извън сесията, Постоянният комитет /ПК/ на ОСНП изпълняват функциите, определени от сесията. Например ПК на ОСНП изпълнява функциите си за тълкуване на конституцията, изработване и коригиране на законите и така нататък.

В Китай редовно се изработва план за социално-икономическото развитие. Планът има правна сила, само ако бъде приет от ОСНП. Ръководителите на държавата, председателят на ПК на ОСНП, се избират на сесията на ОСНП, а премиерът и министрите се назначават на сесията от ОСНП. По определена процедура, на сесията ОСНП също има право да уволнява председателя на ПК на ОСНП, председателя на КНР, премиера, и другите ръководители на държавата.

Сътрудничеството между партиите

Системата за сътрудничество между партиите и за политически консултации, е основна политическа система на Китай.

В Китай съществуват различни партии – освен Китайската комунистическа партия /ККП/, и 8 демократически партии. Демократическите партии са създадени още преди основаването на Китайската народна република. Те подкрепят ръководството на ККП. И ККП, и другите партии, трябва да спазват принципите, залегнали в Конституцията. В организационно отношение, демократическите партии са независими, имат свои права и задължения, определени от конституцията. ККП и демократическите партии в Китай съществуват съвместно и се надзирават взаимно.

Китайските демократически партии не са опозиция. Те участват в управлението на държавата – в изработване на държавната политика, в избиране на ръководителите на държавата, в изработване на закони и законоположения, и в другите сфери на обществото.

При вземане на важни решения от голямо значение за развитието на държавата, ККП провежда консултации с демократическите партии и с безпартийни дейци и изслушва техните мнения. Демократическите партии имат свои представители в ПК на ОСНП, и в местните народни събрания.

Формите за сътрудничеството между политическите партии и за политическите консултации

Китайския народен политически консултативен съвет, организираните от ККП и местните органи на ККП срещи с представителите на демократическите партии и безпартийни дейци, правото на представителство на демократичните партии в ОСНП и местните народни събрания, подбирането на кадри в държавния съвет и местните управления, и кадри от демократичните партии в правосъдните ведомства – прокуратурата и съдилищата.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China