За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Китайската цивилизация е органично цяло
2020-06-16 14:33:20 cri

В традиционните китайски науки историографията заема важно място. Китай е не само страна с много дълга история, но пази и множество исторически записки. В сравнение с други стари цивилизации, една от основните характеристики на китайската е развитието на историографията.

Китайците отдават голямо значение на историята и за тях тя е носител на културата и съкровищница на опита. Историческите факти от отминалите династии отразяват разсъжденията на китайския народ за различни социални практики и често оказват влияние върху политическото поведение на следващите поколения и дори се превръщат в основен източник на легитимност за режима и политиките.

Китайската комунистическа партия придава голямо значение на историческите изследвания. Бившият лидер на ККП Мао Дзъдун подчертава, че китайската нация е с хилядолетна история, специфични характеристики и много ценни качества. „За всички тези знания обаче все още сме в основното училище. Ние сме марксистки историци и не бива да делим историята на части." Според него трябва да се познава не само днешния Китай, но и историята му. Генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посочи, че съвременният Китай е продължение и развитие на „историческия". За да се отстоява и развива социализмът с китайски характеристики в новата ера, се изисква по-систематично изучаване на китайската история и култура, по-задълбочено разбиране на закономерностите в историята на човечеството. „Трябва да извлечем опит и мъдрост от историята, за да вървим към по-добро бъдеще", каза още Си Дзинпин.

Днес наред с увеличаването на националните сили на Китай, навлизането на социализма с китайска специфика в нова епоха и настъпването на дълбоки промени в света, в историческите изследвания е необходимо да се обърне по-голямо внимание на произхода и промените на китайската цивилизация и да се дискутират предимствата ѝ, за да може тя да се превърне в духовен ресурс за великото възраждане на китайската нация. Също така е необходимо да се изхожда от историческия материализъм, да се анализират промените и предизвикателствата пред Китай в съвременния свят и да се опише историята на предишните поколения, които са се борили за националното възраждане, особено по време на китайската революция, изграждането на страната и реформите, ръководени от Китайската комунистическа партия. Необходимо е да се проучи опитът на съвременната китайска революция, строителството и реформите от гледна точка на китайската култура и в същото време да се интерпретира, оцени и обобщи от гледна точка на китайската социалистическа практика, т.е. чрез разказването на историята, да се съчетае органично с древното и модерното, традицията и революцията, както и Китай и целия свят. Това е мисията на китайските историографи от сегашната епоха.

Поглеждайки назад откриваме, че най-големият проблем на нашето изследване на историята днес е липсата на цялостно внимание към собствената история, независими проучвания, себецентричност, фундаментално и реалистично обобщаване. Придържайки се към марксизма, трябва да нарушим утвърденото от дълги години статукво на историческите изследвания, особено да се противопоставим на европоцентричните концепции за историята и развитието и на теориите за заклеймяването на китайската история от изключително силния културен колониализъм в миналото и да установим основа за научен исторически поглед, ръководен от марксизма и принципа за откриване на истината от фактите, изхождайки от реалността.

За да разбере китайската цивилизация, човек трябва напълно да осъзнае, че „политическото единство е неин важен корен". Това е основният призив и важен стълб за съществуването и развитието на цялата система. От гледна точка на еволюцията на китайската цивилизация, светът никога не е бил напълно изолиран и автоматизиран. Единствено в общността на споделената съдба етническите групи, нации и цивилизации могат да се превърнат в реалност. Що се отнася до държавата, тя е общност на споделената съдба, която преследва общи политически и икономически интереси, и е изградена чрез дългосрочни спорове и взаимно допълване на интересите. Защо китайската цивилизация е толкова жизнена? Можем да тълкуваме това от различни гледни точки. Един от най-важните моменти е, че китайският народ винаги е държал на единството. Това е ценен исторически ресурс на китайската нация и много важен фактор, чрез който да се разбере защо е толкова жизнена китайската цивилизация. Взимайки това като отправна точка, можем в историческите изследвания да разгледаме подробно икономическата основа, дизайна на системата и политическата практика, които поддържат модела за обединението на Китай.

За да разберем напълно китайската цивилизация, трябва да обърнем внимание на нейната основна социална структура и формираните в нея етични ценности. Ключовият момент тук е да разсъждаваме върху тенденциите на съвременния капитализъм, които оказват изключително голямо влияние върху китайците от новото време.

Основата на европейския индивидуализъм е частната собственост. Заради концентрацията на капитали, жестоката конкуренция, особено конфронтациите между работодатели и работници, равенството между хората е невъзможно и няма никакъв шанс за еднакви свободи. Формираният на тази основа стремеж към индивидуализъм и отношения на икономическа договореност между хората всъщност разрушават връзките между социалните организации и отделните личности. За разлика от това в дългия опит на китайската цивилизация индивидите, семействата и държавите са силно изоморфни, образувайки неделима общност и държава. Всеки през целия си живот от раждането до смъртта постепенно от семейството става част от социалната общност и съществуването му е обвързано изцяло с нея. При такава социална структура ценностите на общността са много по-високи и винаги са с предимство пред личните, които могат да бъдат реализирани само чрез единството на държавата.

Тази ценностна концепция е вид „етика на отговорността" с китайски характеристики, която подчертава голямата отговорност на индивида към общността. Благодарение на нея китайската цивилизация може да е вечна, а наличието на много хора с възвишени идеали, които се борят за спасението на нацията от упадъка в съвременната епоха и дори жертват живота си, е именно тази „етика на отговорността", която е наследена от поколенията китайци.

Като изхождаме от основната реалност в Китай, формирана в продължение на еволюцията през дългата история на страната, за развитието на днешен Китай са необходими множество сложни и детайлни трансформации и актуализации в политическия, икономическия, социален, културен и други аспекти. В това отношение популяризирането на марксизма е от голямо значение за китайската цивилизация.

При изследването на съвременната китайска история е необходим положителен поглед. Трябва да се забележи, че през миналия век комунистите в Китай успешно са съчетали марксизма със същността на китайската традиционна култура и постиженията им са големи. Те са наследили и развили традиционната китайска култура чрез критичното си и иновативно отношение. Този исторически процес включва не само пренасянето на същността на традиционната „етика на отговорността" в социалистическите идеали, концентрирането на силите на целия народ в изграждането на социалистическата държава, но и пълното мобилизиране на населението в селата, които са огромна част от населението, и творчески трансформирайки комбинирането на съвременната индустриална и традиционната земеделска цивилизация. Всичко това прокарва нов път за модернизацията, която включва наследения модел за единство на нацията и новите исторически условия, а „изборът на добродетели и способностите" на класическите политически идеали се отразяват в изграждането на държавната система и общественото управление.

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China