За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Без цел за ръста на БВП, основите на икономиката са на фокус
2020-06-01 15:05:19 cri

Въпреки че Китай не си поставил цел за икономическия растеж за тази година, властите все още са съсредоточени върху това как националната икономика да остане стабилна и в същото време да продължи реформите.

Имайки предвид изключителните обстоятелства тази година, китайските лидери взеха правилното решение да се откажат целта за БВП. Вместо да постави такава цел и да работи за реализирането ѝ, правителството ще осигури по-добра заетост, поминъка на хората, развитието на пазарните субекти, продоволствената и енергийната сигурност, стабилната работа на индустриалните вериги и веригите за доставки и нормалното функциониране на обществото.

Освен това ще поддържа по-добра стабилност в шест ключови области, а именно заетостта, финансите, външната търговия, чуждестранните инвестиции, вътрешните инвестиции и пазарните очаквания.

Като не си постави конкретна цел за икономически растеж за 2020 г., Китай ще има възможност да се съсредоточи повече върху поминъка на хората и ще гарантира, че икономика се стреми към напредък, като същевременно поддържа стабилност. Ако беше обявена годишна цел за растеж в това особено време, правителствените служители щяха да се концентрират върху нея и дали тя може да бъде постигната или не.

В настоящата икономическа ситуация общите социални и икономически ползи ще се подобрят само след като успее в поддържането на стабилността на заетостта и осигуряването поминъка на хората.

Отказът от целта за растеж през тази година не означава, че Китай ще прекрати реформите и отварянето, структурната реформа от страна на предлагането или висококачественото развитие. Напротив, това означава, че трябва да се постигнат по-ясни цели.

Поради шокове за световната икономика, предизвикани от избухването на пандемията, световните индустриални вериги и вериги за доставки станаха много уязвими.

Предвид обстоятелствата, Китай трябва да се стреми да разшири вътрешното търсене и да използва по-оптимално потенциала на вътрешния потребителски пазар, който все още не е реализиран чрез по-качествено икономическо развитие и по-големи реформи и отваряне. В този смисъл икономическата цел е по-ясна от преди, а изискванията всъщност са по-високи.

Новият закон за инвестициите в Китай влезе в сила на 1 януари. За да привлече повече чуждестранни инвестиции за кратко време, трябва да се създаде най-добрата бизнес среда в света. Това изисква равно третиране на чуждестранни инвестиции, държавни и частни компании, както и справедлива, отворена и прозрачна пазарно ориентирана икономика, основана на върховенството на закона. В допълнение, ние трябва да засилим отварянето на цялостните индустриални и вериги за доставки, за да изградим отворена, стабилна и безопасна среда.

В резултат нашите задачи са по-тежки тази година, но имаме увереност да ги изпълним.

В момента е належащ въпроса за запазване на работните места, тъй като справянето с това е най-полезно за решаване на проблемите, пред които е изправена китайската икономика.

Усилията за запазване на стабилната заетост трябва да се съсредоточат върху микро, малките и средните предприятия (МСП), които имат слаб капацитет за устойчивост на риск поради общата липса на големи активи, голямо оборудване и големи количества капитал.

По време на възобновяването на работата и производството през предходните месеци, някои МСП се занимаваха с предизвикателства като ограничен приток на персонал, увеличение на цените на суровините и логистични ограничения в допълнение към намирането на начини за изплащане на наем, заплати и заеми. Правителството трябва да обърне внимание на всички тези проблеми.

На фона на новата коронавирусна епидемия разбрахме, че Китай все още не е достигнал високо ниво на икономическо развитие. Това се проявява главно от факта, че изграждането на пазарно ориентирана икономическа система - включително фактори за производство, персонал, ресурси и разпределение на активи все още изостава.

Ще стимулираме цялостното социално развитие с висококачествено икономическо развитие, когато пандемията приключи. Ако свършим достатъчно добра работа за стабилизиране на заетостта и осигуряване на поминъка на хората, МСП ще бъдат пълни с жизненост и ще могат да преодолеят повече предизвикателства. Ключът за осигуряване на поминъка на хората е да се защитят МСП, които съставляват над 80 процента от градската заетост в Китай.

Освен това трябва да се съсредоточим върху стимулирането на вътрешното търсене, като същевременно увеличаваме нивото на отваряне към външния свят.

Китай трябва да стимулира икономическото развитие чрез стимулиране на потреблението, заетостта и развитието на поминъка чрез вътрешния пазар на фона на настоящата глобална икономическа рецесия и спадове на пазара. Политиците трябва да вземат твърдо решение по този въпрос.

Необходимо е по-бързо да се стимулират потребителските пазари, така че МСП и ориентираните към износ предприятия да се насочат към вътрешния пазар през тази година и да получат повече възможности за маневриране.

Важно е също така да се активизират усилията за задълбочаване на реформите и отварянето и по-нататъшно насърчаване на висококачественото развитие, тоест прилагането на структурната реформа на страната на предлагането.

Трябва да премахнем неефективните предприятия, които не отговарят на настоящите нужди за икономическо развитие и да дадем приоритет на развитието на отрасли, които са от голяма полза за насърчаване на износа и високите технологии, включително нови материали, облачни изчисления и интелигентни производствени индустрии. Вярвам, че правителството ще започне повече политики през втората половина на тази година.

Основният акцент на икономиката след пандемичното възстановяване е стабилизирането на заетостта, финансите, външната търговия, чуждестранните инвестиции, вътрешните инвестиции и пазарните очаквания, както и обръщането на по-голямо внимание на изместващите се модели на икономически растеж.

Китайското вътрешно търсене има огромен потенциал за растеж. Ефективното съчетаване на увеличението на потреблението и инвестициите ще бъде пробив за задълбочаване на структурната реформа на страната на предлагането.

За да бъдем конкретни, ние ще насърчим възстановяването на потреблението, ще осигурим поминъка на хората чрез стабилизиране на заетостта и разширяване на инвестициите, като по този начин гарантираме, че цялостното икономическо развитие е стабилно.

Горепосочените предложения бяха споменати в доклада за работа на правителството през 2020 г., в който се казва, че страната непрекъснато ще прогресира нова урбанизация и ще ускори прилагането на своите стратегии за регионално развитие.

Освен това трябва да засилим усилията за реформи за премахване на институционалните бариери, когато пандемията приключи.

При настоящите обстоятелства миналите практики не могат да стимулират жизнеността на пазарните субекти до пълна степен или да засилят нови двигатели на растеж. Следователно, ние ще насърчаваме разпределението на производствените фактори въз основа на пазара, ще ускорим реформите на държавните предприятия, ще засилим административното рационализиране и ще делегираме повече правомощия, така че МСП да бъдат третирани еднакво.

Също така ще продължим да изграждаме пазарно ориентирана, интернационализирана бизнес среда, основана на върховенството на закона и да насърчаваме развитието на новата производствена икономика.

Предлагайки конкретни планове и решения, докладът за работа на правителството за 2020 г. посочи посоката на развитие и създаде пътна карта и график. Придавайки голямо значение на поминъка на хората, докладът ще повиши доверието на пазара и ще насърчи икономическото развитие.

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China