За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Качеството на въздуха на Пекин е най-доброто от 7 години насам
2020-03-05 09:55:17 cri

Пекинското бюро по околната среда публикуварезултатитеот управлението на въздуха през 2019 г.Средната годишна концентрация на PM2.5 в столицата през миналата година е била 42 микрограмана кубичен метър, с 9 микрограма по-ниска спрямо 2018 г., което е нов рекорд от 2013 г. насам. През цялата 2019 г. в Пекин нямаше нито един ден с екстремно замърсяване, само 4 дни с тежко замърсяване.

Директорът нацентъра за мониторинг на околната среда в Пекин ЛиуБаосиен представи, че през 2019 г.заради благоприятните общи метеорологични условия и едновременното подобряване накачеството на въздуха в региона, нивата на PM2.5 и други четири основни замърсители се подобриха значително. От тях, средната годишна концентрация по PM2.5 е 42 микрограма на кубичен метър, азотният диоксид и PM10 за първи път достигат държавния стандарт от втора степен.Средногодишната концентрация на серен диоксид постоянно достига нормата, а за последните три години стойностите са едноцифрени.Качеството на въздуха в Пекин не спира да се подобрява.

През цялата 2019 г. броят на дните с отличен въздух в столицата е бил 240, което представлява 65,8%; дните с добро качество от първа степен са били 85, а от втора степен- 155 дни. През цялата година не са отчетени дни с тежко замърсяване от основния замърсител PM2,5.

За последните две години в китайската столица не са отчетени повече от три последователни дни с тежко замърсяване. Значително е намалено пиковото замърсяване, както и продължителността и честотата.

Броят на днитепрез 2019 г., които отговарят на стандартите, е 240, с 64 дни повече спрямо 2013 г.Броят на дните с тежко замърсяване намалява от година на година, от 58 дни през 2013 г. до 4 дни през 2019 г.. В продължение на 280 дни миналата година не е отчетено тежко замърсяване на PM2.5, далеч повече от 87-те дни през 2013 г.

Освен PM2.5, средните годишни концентрации на PM10, азотен диоксид и серен диоксид в Пекин са респективно 68 микрограма на кубичен метър, 37микрограма на кубичен метър и 4 микрограма на кубичен метър. Стойностите на PM10 и азотния диоксид достигнаха държавни стандарти за първи път.PM2.5 все още е основният замърсител на въздуха в Пекин, надхвърляйкистандарта с 20%.

Разликата в замърсяването между север и юг се скъсява значително.

При качеството на въздуха за изминалата година се открояват някои характеристики.Става ясно, чеот гледна точка на месечните промени, четирите основни замърсители през 2019 г. все още се отличават с „високи стойности през есента и зимата и ниски през пролетта и лятото".Средната концентрация на PM2.5 от май до септември 2019 г. е била като цяло еквивалентна на националния стандарт за качество на въздуха от вторастепен. Средната месечна концентрация през август е била 23 микрограмана кубичен метър, най-ниската стойност откакто започва да се отчита индекса.Все пак замърсяването през есента и зимата е още сериозно, а средната концентрация на PM2.5 е с 33.3% по-висока, отколкото през други периоди.

Въпреки че все още има разлики в замърсяването между северните и южни части, тя е значително намалена, от 63 микрограмана кубичен метърпрез 2013 г. до 23 микрограмана кубичен метърпрез 2019 г.

ЛиуБаосиенказва, че проблемът със замърсяването от трафика все още есериозен.По отношение на средните годишни стойности, NO2, PM10 и PM2.5в среди с трафикпрез 2019 г. са съответно с 48.6%, 8.8% и 9.5% по- високо от средните равнища зазоните без такъв.От гледна точка на ежедневните промени концентрацията на NO2 в транспортна среда за всеки период през 2019 г. е с около 17 до 21 микрограма на кубичен метър по-висока от тази без трафик.

Освен това, концентрацията на "груби и фини прахови частици" през 2019 г.се е подобрила значително. По отношение на финитепрахови частициPM2.5, броят на дните с добро качество на въздуха от първа степенсе еувеличил значително, достигайки 187 дни, като за първи път е повече от 50%, 2,6 пъти в сравнение с 2013 г.Що се отнася до грубитепрахови частици, до края на ноември миналата година, кумулативният прах в Пекин е 6,0 тона на квадратен метър за месец, което е с 22,1% по-малко спрямо същия период на предходната година.

Приносът на метеорологичните условия е от 20% до 30%.

Син Дзя, доцент в института по околната среда към УниверситетаЦинхуапредстави, че подобряването на качеството на въздуха в Пекин през 2019 г. се дължи до голяма степен и на метеорологичните условия, около 20-30%. Останалите 70% се дължат основно на съкращаването на вредните емисии и координираните действия на Пекин и околните райони. Подобряванетона качеството на въздуха в града е отражение на дългосрочното управление на атмосферата в Пекин и резултат от съвместните усилия на цялата столица.

Директорът на отдела за управлениена атмосферата и околната среда в Пекин Ли Сян представи, че 2019 г. е изключително важна година за реализиране на тригодишния план за действие за опазване на въздуха.Фокусът на града е съсредоточен върху управлението на PM2.5, като основната цел е да се постигне минимална концентрация. Поставен е акцент върху непрекъснатото ограничаване на ключовите източници на замърсяване като превозни средства, прах, производството и активния контролна замърсяването на въздуха през есента и зимата.

По отношение на тежкотоварните дизелови автомобили, управлението и контролът продължават да се засилват. 205 000 тежкотоварни автомобили, надвишаващи стандартите, бяха включени в "черен списък", който им забранява достъп на движение в определени зони на града. Също такаемисиите на 28 000 тежкотоварни дизелови автомобили се наблюдават дистанционно в реално време.Според статистика през цялата 2019 г. градът е елиминирал 42 700 дизелови камиона. До края на ноември миналата година, новите електромобили са се увеличили с 68 000 и общият брой на автомобилите с нови енергийни източници е разширен до 302 000.

Относно замърсяването с прах, различните ведомства ще работят заедно справянето с проблема. От януари до ноември,средното количество прах в града е било 6.0 тона на квадратен километър на месец, което е спад от 22,1% на годишна база.

2020 г. е определена за година за постигане на победа в „отбраната на синьото небе" и изпълнение на „13-ия петгодишен план". Пекин ще продължи да се фокусира върху справянето с PM2.5, върху ключови области като тежкотоварните дизелови превозни средства, праха, летливите органични съединения и ключови замърсители,ще съдейства за модернизацията на системата за управление и капацитет, и полага всички усилия за насърчаване на непрекъснатото подобряване на качеството на въздуха в града.

До края на 2019 г. се предвижда делът на зеленото пътуване в централен Пекин да нарасне до 74%. Пекинската комисия по транспорта информира, че с цел допълнителното насърчаване на зеленото пътуване, отделите по транспорта и опазването на околната среда ще проведат съвместни проучвания, на които да определят количествено въглеродните емисии, спестени от зеленото пътуване на гражданите, които да могат да се разменят в платформи за билети за автобус, метро и други награди. Намаляването на емисиите на глава от населението за зелено пътуване е 4,63 кг.

Планира се делът на зеленото пътуване в централен Пекин да се увеличи с още 1 процентен пункт тази година.„Целта ни е да постигнем 50 милиона зелени пътувания до 2022 г. и да осигуряваме на 80% от гражданите ежедневни услуги в сферата", каза Лян Чао, заместник-началник на научния отдел къмПекинската комисия по транспорта.

© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China