За нас
За Радио Китай
Пишете ни
in Web bulgarian.cri.cn
Ръстът на китайската икономика през първото полугодие остава стабилен
2018-08-24 19:39:49 cri

В последния доклад за състоянието на китайската икономика през изминалото полугодие на Държавното статистическо управление се посочва, че БВП на страната е нараснал с 6,8% на годишна база. Няколко макроикономически индекса показват, че през първите шест месеца икономиката на страната е поддържала тенденция за стабилно развитие. Говорителят на управлението Мао Шънюн заяви, че тенденцията за стабилното развитие на икономиката на Китай няма да се промени. Данни на Държавното валутно управление също показват, че транснационалният капиталов поток на Китай е като цяло стабилен.

Мао Шънюн посочи, че през първото полугодие на тази година качеството и ефективността на националната икономика показват устойчив и качествен растеж. „Според първоначалната статистика, през първото полугодие общият обем на БВП достигна около 42 трилиона юана, което е увеличение с 6,8% в сравнение със същия период на 2017 година. Ръстът на БВП за януари-март се е увеличил с 6,8% на годишна база, а този за април-юни – с 6,7%. Увеличението на БВП за поредни 12 тримесечия е в рамките на 6,7 до 6,9%. Добавената стойност на първичната индустрия е била 221 милиарда юана, което е увеличение с 3,2% спрямо същия период на 2017 година. Добавената стойност на вторичната индустрия е била около 17 трилиона юана, или увеличение с 6,1%. Тази на третичната индустрия е била 2,3 трилиона юана, или увеличение с 7,6%", посочи говорителят на Държавното статистическо управление.

От гледна точка на търсенето, през първото полугодие инвестициите в дълготрайни активи са нараснали с 6%, но скоростта им е спаднала с 1,5% спрямо първото тримесечие. Сред тях, частните инвестиции са се увеличили с 8,4%, което е ръст от 1,2% в сравнение със същия период на 2017 година. В същото време, доходите на гражданите също бележат устойчив ръст , а ситуацията със заетостта е нормална. През първото полугодие, разполагаемият доход на глава от населението се е увеличил с 8,7%, а ако се удържи фактора цена, реалния ръст е с 6,6%.

В същото време, качеството на икономическия ръст на Китай също се подобрява, индустриалната структура, търсенето, промишленост и търговия са оптимални. През първото полугодие, добавената стойност на сектора на услугите е била 54,3% от БВП, което е увеличение с 0,3%. Добавената стойност на новите стратегически индустрии е нараснала интензивно, производството на автомобили с нови енергии се е увеличило около два пъти. Онлайн продажбите на дребно са нараснали с 30%.

Икономическият експерт към правителството Яо Дзинюен посочва, че стойностите на четирите показателя – БВП, заетост, цени на стоките и международен платежен баланс, демонстрират благоприятната среда за икономическия растеж Китай през тази година.

Яо Дзинюен заяви, че за поредните 12 месеца БВП нараства в рамките на 6,7 – 6,9%, което показва, че китайската икономика се развива стабилно. През първото полугодие са били открити 7,5 милиона нови работни места, с което е изпълнена целта на правителството от 66,8% ръст за цялата 2018 г.

В началото на годината премиерът Ли Къцян подчерта, че властите ще се опитат да контролират покачването на цените на потребителските стоки под 3%, и към момента този ръст е 2%.

Ситуацията с международния платежен баланс също е благоприятна. Вносът и износът на страната през първото полугодие е достигнал около 4 трилиона юана, което е най-високо ниво в историята. Растежът на вноса е с над 6% и е по-бърз от този на износа. Пекин се стреми към баланс в търговията и това е също важно постижение, посочи Яо Дзинюен.

Мао Шънюн заяви, че полезните условия за гарантиране на качественото развитие на икономиката са се увеличили, което е създало благоприятна база за реализиране на главните цели за годината. Същевременно обаче, трябва активно да се работи за предотвратяването на възможни рискове. „В момента Китай продължава със структурната реформа на доставките като ключова политика, продължаваме също да увеличаваме мерките, насочени към постигането на по-голяма ефективност в редица сектори, за възраждане на реалната икономика, активно справяне с външни предизвикателства и разрешаване на проблеми. Целта ни е да гарантираме нормалното социално развитие, да стимулираме устойчивия ръст на икономиката и реформите", добави Мао Шънюн.

Той посочи още, че очаква трите фактора за краткосрочен икономически ръст – потребление, инвестиции и външна търговия да продължат тенденцията за стабилен и интензивен растеж.

Данните на Държавното валутно управление показват, че през първото полугодие е бил осъществен сетълмент за 5,9 трилиона юана, продажбата на чуждестранна валута е била за 5,8 трилиона юана, а излишъкът – 88 милиарда юана.

При търговията се наблюдава повишаване на разплащанията в чуждестранна валута, намаляване на намерение за поддържане на чуждестранните валути от пазара, намаляване на продажба на чуждестранна валута, и стабилност на финансирането в чужда валута от компании.

Говорителката на Държавното валутно управление Уан Чунин посочи, че в момента валутният резерв на Китай е стабилен. „До края на юни тази година, валутните резерви на Китай са около 31 трилиона долара, което е намаление с 27,8 милиарда от края на 2017 година и се дължи главно на разликите в обменния курс, промени в цените на активите и други нетърговски фактори", добави тя

Тя заяви още, че валутния пазар на Китай през първата половина на годината е било по-стабилни и по-балансирани в сравнение с последните няколко години. От една страна, сетълментът и продажбата на чуждестранни валути и транснационални приходи и разходи на чуждестранни валути показват излишък. От друга страна, двупосочните колебания в курса на юана се засилват и сделките на пазара са по-разнообразни.

„В условията на неспокойствие на нововъзникващите пазари, тъй като икономиката на страната нараства устойчиво, ситуацията с международен платежен баланс е благоприятна, нивото на задлъжнялост е под контрол в зоната на безопасност, валутният резерв е достатъчен. Китай се справя ефективно с външните шокове. Транснационалният капиталов поток на страната не бе повлиян значително. Стабилността на платежния баланс също е изключително важна за ребалансирането на глобалната икономика. В бъдеще, транснационалният капиталов поток на Китай и оперирането на пазара за чуждестранна валута имат всички условия да останат стабилни", добави Уан Чунин.

Китайската народна банка, която е централната банка на Китай, проведе работно заседание за втората половина на 2018 година, на което бе посочено, че стабилната валутна политика ще продължи да се прилага и през второто полугодие, ще се повишават далновидността, гъвкавостта и ефективността на политиките, ще се засили координацията им, ще се поддържа ритъма и интензивността, ще се обърне по-голямо внимание на водещите очаквания, както и ще се стимулира стабилното опериране на икономиката и финансите.

Участниците са на мнение, че от началото на тази година валутната политика не само поддържа фиксираната си сила, но и засилва предварителните и фини настройки. През този период е продължило задълбочаването на финансовите услуги за малките предприятия и са облекчени проблемите по финансирането им. Разработени са пътната карта и графикът за по-нататъшното разширяване на отварянето към света на финансовия сектор, обявени са и серия конкретни мерки. Надзорът и координацията са се засилили и активно и разумно са се справили с важните финансови рискове.

На заседанието бе посочено, че в момента икономическата и финансова ситуация в страната и в чужбина е сложна, а изпълнението на поставените за втората половина на годината задачи е изключително трудно.

Още подобни теми
Коментари
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved.
16A Shijingshan Road, Beijing, China