• Радио Китай за чужбина• Радио Китай за чужбина
China Radio International
Новини от
     страната
Новини по света
Икономика
Култура
Наука и Технологии
Спорт
Други
[Спортен свят]
   -- Новини
   -- Атлети
[Социален живот]
   -- Акценти на седмицата
   -- Социална информация
[Поглед към сцената]
[Синове и дъщери на велик Китай]
   -- Синове и дъщери на велик Китай
[Забавни минути]
   -- Забавни минути
[Архив]
    -- Слушайте Вей
    --  Поглед към сцената 
    -- Спорт
    -- У дома
    --
Пекин 2008
    -- На фокус
    -- 300 секунди с Велин
[Калейдоскоп]
[Хонконг и Макао]
    -- Хонконг и Макао
(GMT+08:00) 2009-08-05 18:37:58    
Изявление на министерството на външните работи

cri

Представителя на преговорите във връзка с изменението на климата към Министерството на външните работи на Китай заяви: „най-напред развитите страни трябва да намалят парниковите си емисии"

Наближава провеждането на Международната конференция на ООН по климатични промени в Копенхаген в края на тази година. Въпросът за климатичните промени става основен за различните правителства и международната общност. На 5-ти т.м. в Пекин, специалният представител по преговорите във връзка с изменението на климата към Министерството на външните работи на Китай Ю Цинтай даде интервю пред журналисти, в което се изтъкна, че по време на предстоящите преговори, китайската страна ще отстоява политиката си, а именно, че най-напред развити страни трябва да намалят парниковите си емисии. Сега моля изслушайте написания от наш журналист репортаж за това.

През декември тази година, Международната конференция на ООН по климатични промени ще се проведе в Копенхаген. Тогава участващите страни ще водят преговори по задълженията си за намаляването на въглеродни емисии. Предвижда се сключеното споразумение да бъде следващия международен договор по световния климат след „Договора от Киото". Преди 2 месеца, Китай разпространи документа със своята позиция за конференцията. В документа се казва, че за постигане на целта е необходимо до 2020 г. развитите страни да намалят поне 40% от емисиите си в сравнение с равнището от1990 г.

На 5-ти т.м. специалният представител за преговорите във връзка с изменението на климата към Министерството на външните работи на Китай Ю Цинтай даде интервю пред журналисти, в което отново изтъкна, че политиката на Китай няма да се промени.

„Въз основа на определеното намаляване на парниковите емисии на развитите страни, китайската политика няма да се промени. Ние считаме, че заради историческите задължения на развитите страни към климатичните промени, те най-напред трябва да намалят парниковите си емисии след 2012 година. Това не е позиция или изисквания само на Китай, това показва политиката на всички развиващите се страни."

Относно задълженията за намаляването на емисии на развиващите се страни, Ю Цинтай заяви, че след получаване на финансова и технологична подкрепа, развиващите се страни може да предприемат мерки за намаляване на парникови емисии според положението в своята страна.

Ю Цинтай представи, че като развиваща се страна, през последните години, Китай полага много усилия за справяне с климатичните промени. Особено според целта, предложена от китайското правителство за 20% намаление на разхода на единица БВП от 2005 г. до 2010 година, Китай се ангажира да намали 1.5 милиарда тона въглероден диоксид в следващите 5 години.

Ю Цинтай каза, че има още няколко месеца до конференция в Копенхаген, и всички страни трябва искрено да изпълняват обещанията си, за да осигурят успешното провеждане на конференцията.

Надя -Д